tirsdag 12. april 2011


Valper 6 dager gamletorsdag 7. april 2011


Dagen etter fødsel - og syk...
Stemning - hester